***

!!!Knihovna má nové webové stránky!!!

(tyto se už neaktualizují)
 
odkaz na nové stránky zde:
 
 
 

***

 
 

 
 

 

 

Knihovně jsou poskytovány služby v rámci programu regionálních funkcí knihoven, které jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje.

Jak se bezpečně chovat v knihovně

 

Vážení čtenáři, v souvislosti s pandemií koronaviru a ochranou vašeho zdraví i zdraví celé společnosti vás žádáme o důsledné dodržování následujícíh pravidel:

 

- dodržujte mezi sebou minimální vzdálenost  2 metry, a to i při čekání ve frontách

- pokud potřebujete kašlat nebo kýchat, zakrývejte si ústa kapesníkem nebo paží (i přes roušku)

- nezdržujte se v knihovně déle, než je nezbytně třeba

- personál knihovny pravidelně dodržuje hygienické opatření 

- obec Oznice jako zřizovatel knihovny zajistil desinfekci a jednorázové rukavice

Knihovna Oznice je zaregistrována v projektu Celé České čte dětem                                              

 

 

Naše malé knihoskřítky ........