V knihovně je nový cirkulační soubor !!!!!
 

Cirkulační soubor žlutý - 2017.pdf (35841)

Cirkulační soubor červený 2017.pdf (35515)

 

Cirkulační soubor modrý - 2017/2018.pdf (35693)

 

Výměnný soubory jsou knihovně bezplatně zapůjčeny na dobu jednoho roku.  Výměnné soubory jsou barevně odlišeny od vlastního fondu knihovny.  Jarní výměnný soubor  (tzn. ten, který cirkuluje vždy na jaře) je označen na hřbetu knihy červeným štítkem. Podzimní výměnný soubort (cirkuluje vždy na podzim) je označen na hřbetu knihy modrým štítkem. Lednový výměnný soubor  je označen na hřebu knihy žlutým štítkem.  Knihy z cirkulačních souborů jsou v knihovně uloženy ve zvláštních policích a jsou označeny. Pokud čtenář knihu ztratí, je povinen zaplatit cenu knihy plus 100,- Kč za zpracování knihy. V případě poškození knihy zaplatí přiměřenou částku..