Noc s Andersenem

 

Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v  konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství.  Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje -  knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od bezduchého vysedání před  televizní obrazovkou k počítačový hrám. Tento stav kritizuje široká  veřejnost, nám všem se zdá, že dnešní děti nečtou. Bylo provedeno mnoho  výzkumů dětského čtenářství s alarmujícími výsledky, ale jen málokterý z  nich radí, jak ze začarovaného kruhu ven. Mnozí odborníci lámou hůl nad  rozvojem čtenářských návyků.

A přitom existuje docela jednoduchá cesta (jak tvrdí známý  pražský psycholog dr.V.Mertin) - dát dětem osobní příklad a ukázat jim,  že číst  je veliké dobrodružství. V rodině, kde čtou rodiče, nemají děti  závažné problémy se čtením. Metoda osobního vzoru v předčítání nás  vedla k první noci v knihovně v roce 2000, kdy jsme chtěli zároveň  oslavit Mezinárodní den dětské knihy, který se připomíná  každoročně  2.dubna na celém světě v den narození známého dánského pohádkáře.

První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v  uherskohradišťské knihovně a na  dvacet malých čtenářů čekalo noční  dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. Vše  jsme spolu s kolegyněmi z Jičína, Sobotky, Letohradu i Zlína připravili  na půdičku našeho dětského oddělení,  kam v pozdních nočních hodinách  zavítal i skřítek Uspávač a Knihvýpůjčka regálová, kteří děti odvedli do  říše snů.

V průběhu kouzelné pohádkové noci odešly díky internetovému  spojení pozdravné zdravice samotnému Andersenovi i všem příznivcům dobré  dětské četby. Věhlas o prožité noci se šířil po vlastech českých i  moravských díky Klubu  dětských knihoven SKIP. A právě jeho zásluhou se myšlenka  hlasitého nočního předčítání lavinovitě rozvinula do mnoha knihoven,  které v roce2001 první společnou Nocí s Andersenem oslavily svátek dětské knihy.  Naším  pomocníkem v přípravách na tuto akci byl KDK SKIP i internet. Zásluhou  NK ČR,  Mgr. Zlaty Houškové a ČVUT vznikla elektronická konference s  názvem Andersen. Pomohli i další - Ondřej Müller připravil zajímavou  elektronickou soutěž na www stránkách nakladatelství Albatros, které  věnovalo nejrychlejším luštitelům knižní ceny. Poprvé se volila cena  nočních spáčů.  Díky internetu jednotlivé "spící" knihovny věděly, co se kde dělo,  četlo i jedlo. V roce 2001 se spalo v  40 knihovnách - všude se nápad  líbil a šířil dál.

A v roce 2002 se nocovalo už v 72 místech naší vlasti a na Slovensku v Krajské  knižnici v Trnavě, spalo se už i ve školách, domech dětí. Přes 1500 dětí  i na 300 dospělých prožilo kouzelnou noc plnou pohádek pořádanou k  svátku dětské knihy, podpoře dětského čtenářství a poprvé na ukončení  propagační kampaně Březen-měsíc internetu. Při přípravě akce i v jejím  průběhu pomohla vloni zřízená společná konference Andersen, pan Jaroslav  Winter a BMI i redakce mnoha odborných časopisů - Čtenář, Ikaros,  Bulletin SKIP...

O pěkné knihy děti mohly soutěžit s časopisem Mateřídouška,  výtvarnou soutěž  nabídlo nakladatelství Amulet,  mladí programátoři  vytvářeli webové stránky v soutěži Webík,  kterou ocenilo sdružení Březen-měsíc internetu knihami, CD ROMy a malou  webovou kamerou - získala ji Městská knihovna v Novém Bydžově.
V průběhu noci děti Čech. Moravy i Slovenska společně chatovaly, vznikla  také společná Báseň  oslavná o Noci a Hansi Christianu Andersenovi.

Velká již opravdu mezinárodní Noc s Andersenem proběhla v  roce 2003 ve 153 knihovnách, školách, ústavech sociální péče i domech  dětí. Kouzlo společného nocování prožily na Slovensku děti v šesti  knihovnách a čtyřech polských bibliotékách.  Informace o noci šly i díky  SKIPu elektronickou poštou do USA, na Aljašku, do Švédska i Švýcarska,  zprávičku dostali v Maďarsku i na dalekém ostrově Trinidad. Andersenovská statistika  noci kouzelné2003.
Pozdravy zaslalo dětem mnoho osobností, těmito slovy je např. pozdravil  známý herec a moderátor:  "Milé holky a kluci, doneslo se mi, že máte  dnes večer kouzelnou noc v knihovně. To je dobrá zpráva. Když jsem byl  malý kluk já, neměli jsme ještě televizi a tak jsme si místo toho četli.  Vzpomínám si, že jsem strávil mnoho kouzelných nocí, když jsem si tajně  četl s baterkou pod peřinou, protože jsem se nemohl od knížky odtrhnout  a chtěl jsem vědět, jak to dopadne. Chci vám říct, že když si budete  číst, všechny ty pohádkové a dobrodružné postavy a země, které si  představíte ve vaší fantazii, budou stokrát krásnější než ve filmu,  protože budou vaše. Přeji vám, aby tahle pohádková, kouzelná noc byla  jen začátkem mnoha dalších kouzelných nocí, strávených s knížkami. Hezky  si to užijte! Zdravím vás" Marek Eben.
S přípravou noci nám opět pomohlo sdružení Březen-měsíc internetu,  portál Atlas zřídil pro děti chatovací místo, zase se hlasovalo o  nejoblíbenější knihu nočních spáčů. Opět  vznikla Báseň internetová  oslavná kolektivně sepsaná.
V tomto ročníku vzniklo logo akce a díky finančnímu příspěvku MK ČR  mohly vzniknout pamětní samolepky. Speciální soutěže pro tuto noc  připravil časopis Bobří stopou, Mateřídouška, Rodina a škola. Mezi děti  zavítalo mnoho živých spisovatelů i jejich duchů, pohádkové postavy,  živá i plyšová zvířátka, užili si to všichni!
A co je nejdůležitější - nikde nezapomněli na pohádky. A to je moc  dobře, řečeno slovy Zdeňka Svěráka: "Všechny děti potřebují pohádky.  Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši."